DRIFTINFORMATION

För att säkerställa en stabil och störningsfri drift under 2021 kommer leverantören av servertjänster ha servicefönster för deras centrala miljö, vilket kan innebära störningar i de tjänster vi levererar.

Under utannonserad tid kan alltså stopp eller driftstörningar förekomma.  

Stopp och driftstörningar kommer att hållas så korta som möjligt. 

De kommande inplanerade tillfällena är: 

Servicefönster 1 - 2021: 

16:00 – 04:00 16/1 – 17/1, (Vecka 2) 

Servicefönster 2 – 2021: 

16:00 – 04:00 24/4 – 25/4 (Vecka 16)

Servicefönster 3 – 2021: 

16:00 – 04:00 21/8 – 22/8 (Vecka 33) 

Servicefönster 4 – 2021: 

16:00 – 04:00 13/11 – 14/11 (Vecka 45) Nytt datum från tidigare kommunicerat.

Servicefönster 1 – 2022: 

16:00 – 04:00 15/1 – 16/1 (Vecka 2) 

TOP