DRIFTINFORMATION

För att säkerställa en stabil och störningsfri drift under 2019 kommer leverantören av servertjänster ha servicefönster för deras centrala miljö, vilket kan innebära störningar i de tjänster vi levererar.

Under utannonserad tid kan alltså stopp eller driftstörningar förekomma.  

Stopp och driftstörningar kommer att hållas så korta som möjligt. 

De kommande inplanerade tillfällena är: 

Servicefönster nr 1 - 2019: 

Inträffar 1

16:00 – 04:00 19/1 – 20/1 2019 (lördag till söndag vecka 3) – tidigare påannonserat i servicefönster 2018 

Servicefönster 2 – 2019: 

16:00 – 04:00 27/4 – 28/4 (Vecka 17) 

Servicefönster 3 – 2019: 

16:00 – 04:00 17/8 – 18/8 (Vecka 33) 

Servicefönster 4 – 2019: 

16:00 – 04:00 16/11 – 17/11 (Vecka 46) 

Servicefönster 1 – 2020: 

16:00 – 04:00 18/1 – 19/1 (Vecka 3)

TOP